Workshop på Røyland

I oktober gjennomførte styret i Vindmuligheter en heldags workshop på Røyland gård, med god støtte fra Rita Schage i Innovasjon Norge. Gjennom en målrettet prosess, så vi nærmere på rammer, ambisjoner, mål, drømmer, muligheter og prioriteringer for et nytt bedriftsnettverk. Mye engasjement og mange gode ideer. Dagen gav et godt utgangspunkt for videre konkretisering og planlegging av det videre arbeidet.

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland