Tårn i tre høres spennende ut!

-Et pilotprosjekt med vindturbintårn i tre høres definitivt spennende ut når vi ser hva det kan ha å si for klima, men ikke minst også for skogbruket og næringslivet i de områdene som kan være aktuelle for en slik installasjon. Dette skriver olje- og energiminister Tina Bru i et brev til Aanesland fabrikker.

For noen uker siden tok Aanesland kontakt med Olje- og energidepartementet ved Tina Bru for å avklare muligheter for å bygge et pilottårn i tre, i tilknytning til den planlagte vindparken i Birkenes. I svarbrevet bekrefter ministeren at det ikke er krav om egen melding om konsekvensutredning for vindkraftverk under 10 MW. Aanesland rådes videre til å ta direkte kontakt med NVE for å avklare hvilke behandling som kreves for å kunne realisere en pilotturbin i Birkenes.

En positiv tilbakemelding fra olje- og energiministeren er en ny viktig milepæl for prosjektet. Nå jobber Aanesland og RWE videre for å se om det kan la seg gjøre å realisere et fullskala pilottårn i tre i forbindelse med den planlagte utbyggingen til RWE i Birkenes.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland