Vindsatsing gir oppdrag

RWE er fortsatt i planleggingsfasen for vindkraftutbyggingen i Birkenes. Likevel har det lokale og regionale næringslivet allerede fått en rekke oppdrag. Flere lokale selskaper har vært engasjert i skogsarbeid, graving, fundamentering og montasje av vindmålingsmaster. Røyland gård har stått for lokaler og servering til flere møter og samlinger. Det samme gjelder for Birkeland frikirke. Birkeland regnskapskontor har leid ut midlertidige kontorlokaler til RWE og Vindmuligheter for de neste to årene. Hovstad og Wik har hatt graveoppdrag knyttet til arkeologiske undersøkelser. Repstad Anlegg og TT Anlegg har vært mye involvert i prosjektering og planlegging av veistrukturen i utbyggingsområdet. Selskapene har også hatt mye prosjekteringsarbeid knyttet til Senumstadbrua og andre broalternativer. Dette er bare noen eksempler på at vindsatsingen allerede gir positive ringvirkninger for næringslivet. Men dette er bare en forsiktig start. I løpet av våren 2020 blir det lagt ut store anbud for alle de store leveransene til vindkraftutbyggingen. Vi håper og tror at det blir en stor andel lokale leverandører og bidragsytere når utbyggingen starter for fullt.

Foto: Arild Tveide. Hovstad og Wik fikk graveoppdrag knyttet til arkeologiske undersøkelser

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland