Vindsatsing gir muligheter!

Vindsatsing gir oppdrag for lokale bedrifter   

Vindmuligheter sendte 06.04.20 følgende oppdatering til politikere, interessenter og samarbeidspartnere:

Birkenes kommune har helt fra starten vært opptatt av at en lokal vindutbygging skal bidra mest mulig til lokal samfunns- og næringsutvikling. Dette skjer ikke av seg selv. Derfor ble kommunen, RWE og Birkenes næringsforum tidlig enige om å etablere Prosjekt Vindmuligheter, for å sikre mest mulig lokal- og regional verdiskapning knyttet til planlegging, utbygging og drift av Oddeheia og Bjelkeberg.  

Vindmuligheter er et unikt prosjekt i Norge. Lokalt næringsliv samarbeider tett med utbygger for å sikre lokale leveranser. Lokale bedrifter har allerede fått en rekke oppdrag, selv om utbyggingen fortsatt er i planleggingsfasen. Lokale selskaper har vært engasjert i skogsarbeid, graving, fundamentering og montasje av målingsmaster. Røyland gård og Birkeland frikirke har stått for lokaler og servering til møter og samlinger. Birkeland regnskapskontor har leid ut kontorlokaler til RWE og Vindmuligheter. Hovstad og Wik har hatt graveoppdrag for arkeologiske undersøkelser. Repstad anlegg og  TT anlegg har vært mye involvert i prosjektering og planlegging av veistrukturen i utbyggingsområdet. De har også mye prosjekteringsarbeid knyttet til Senumstadbrua og andre brualternativer. Aanesland har fått positiv tilbakemelding fra Olje- og energiministeren for videre arbeid med et pilottårn i tre. Dette er bare noen eksempler på at vindsatsingen allerede gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og arbeidsplasser.


Våren 2020 blir det lagt ut anbud for de store leveransene til vindkraftutbyggingen. TT anlegg, Repstad anlegg og Aanesland har etablert arbeidsfelleskapet RETT2020 for å kunne levere best mulig felles tilbud. Disse og andre lokale bedrifter jobber nå målrettet for å gi konkurransedyktige tilbud på alle de 4 hovedområdene:

  • Infrastruktur: Prosjektering, bruer, anleggsveier, adkomstveier, oppstillingsplasser mv.
  • Elektromekanisk: Kabling, koblingsstasjoner, fibertilknytning, stålarbeid, elektroinstallasjoner mv.
  • Turbinleveransen: Glassfiber fra 3B fibreglass, pilottårn i tre fra Aanesland fabrikker mv.
  • Andre tjenester: Lokale tilbydere for mat, overnatting, lokale servicetjenester og vareleveranser

På noen områder vil det være større regionale selskaper som tar et hovedansvar for tilbudet. Disse vil trekke inn mindre lokale bedrifter som underleverandører. En slik modell gjør det mulig for små bedrifter å bidra inn i et stort utbyggingsprosjekt.

80 bedrifter er registrert på leverandørlisten til Vindmuligheter. Disse ønsker å bidra i utbyggingsprosjektet. Styre, medlemmer og prosjektgruppe i Vindmuligheter gjør alt vi kan for å sikre flest mulig lokale oppdrag. For å lykkes, trenger vi også solid lokal støtte fra politikere, næringsliv og innbyggere i Birkenes.

Vi må sammen bidra til størst mulig lokal samfunns- og næringsutvikling knyttet til vindsatsingen!

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland