Vindmuligheter er glade for at dispensasjonsvedtak opprettholdes

– Vedtaket fra Statsforvalteren gir oss nødvendig arbeidsro i den viktige fasen vi er inne i nå, sier styreleder Trygve Raen i Vindmuligheter,  – Etter lang ventetid er nå flere av de største  aktørene i Vindmuligheter travelt opptatt med å forberede tilbud til RWE. RWE har uttalt at de vil vektlegge miljø og lokalt innhold ved tildeling og vi har derfor stor tro på at våre medlemmer vil vinne kontrakter. 08.04.21. ble det klart at Statsforvalteren opprettholder Birkenes kommune sitt dispensasjonsvedtak fra mai 2020, og at klagen fra Motvind Norge og Motvind Birkenes ikke tas til følge. Statsforvalteren finner ikke at administrasjonen har fremstilt saken feil, og mener at politikerne har fått fremlagt detaljert og utdypende informasjon, som gjør kommunestyret i stand til å forstå omfanget av vindkraftutbygging i Oddeheia og Bjelkeberg. For oss i Vindmuligheter er dette gode nyheter. – Vedtaket medfører at vi forhåpentligvis fremover ikke lenger trenger å fokusere på stadig nye omkamper men i større grad kan fokusere vår energi på å vinne kontrakter. Vi har forståelse for at det er delte meninger om vindkraft i Birkenes. Samtidig håper vi at stadig flere vil se de positive ringvirkningene en slik utbygging vil kunne ha både for det lokale næringslivet og lokalsamfunnet forøvrig. Statsforvalterens vedtak i denne saken styrker også vår tro på et positivt vedtak i Birkenes kommunestyre før sommeren, sier en engasjert styreleder i Vindmuligheter.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland