Vindkraft og folkehelse

Turen til Fitjar gav mye inspirasjon til å jobbe videre med muligheter knyttet til friluftsområder og folkehelse. Dette sier Salve Eieland fra Birkenes idrettslag, som nylig var med på tur til Stord.

Foto: Kristian Råmunddal

I utviklingen av Midtfjellet Vindpark i Fitjar kommune, hadde utbygger og kommunen et målrettet fokus på folkehelse og turområder. Dette har gitt svært positive resultater. – Skepsis og motstand er i stor grad erstattet med positivitet, sier tidligere ordfører Wenche Tislevold, som også er leder for Landssammenslutningen for Vindkraftkommuner. I dag hører vi sjeldent negative kommentarer om vindparken som har vært i drift siden 2013. En offentlig tilgjengelig bilvei helt opp til vindkraftanlegget gav befolkningen enkel tilgang til et stort og attraktivt turområde. I utbyggingen ble det lagt stor vekt på å legge veier og infrastruktur mest mulig naturlig i terrenget. Det ble i tillegg lagt til rette med parkeringsplass, gapahuker, bålplasser, gangveier og lignende. Veiene mellom vindturbinene fungerer i dag som attraktive turveier, lett tilgjengelig for fotturer, sykkelturer, motbakkeløp, skilek, fisketurer og familieturer. Området brukes også til arrangementer i regi av idrettslag og andre lokale aktører. På denne måten har Midtfjellet blitt et helårstilbud, med positiv innflytelse for den lokale folkehelsa.

På et besøk til Midtfjellet fikk representanter fra Vindmuligheter mange gode tips og ideer til hvordan et vindkraftanlegg kan ha positiv effekt for friluftsliv, frivillighet og folkehelse. Dette tar vi med oss videre inn i vårt lokale prosjekt. Birkenes idrettslag er allerede i dialog med RWE om hvordan det kan legges best mulig til rette for friluftsliv og turområder i Oddeheia og Bjelkeberg.  Artikkel om aktivitet og folkehelse på Fitjar 

 

 

Foto: visitnorway.no

Foto: energiogklima.no

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland