Vindkraft for å sikre arbeidsplasser

I et oppslag i Fædrelandsvennen 09.11.20. tydeliggjør lokale næringsdrivende og grunneiere at olje- og energiministeren kan bidra til å skape et industrieventyr ved å si ja til bygging av vindkraftverk i Birkenes.

– Vi er helt avhengig av at vindkraftutbyggeren RWE får ett års utsatt frist for byggestart for det lenge planlagte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg. Bare da kan vi realisere pilotprosjektet med vindmølletårn i tre, som kan komme til å revolusjonere vindkraftutbyggingen både på land og til havs, sier Gunnar-Adolf Aanesland.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland