Vind og Korona

Vindmuligheter ønsker å ta vår del av ansvaret i en tid med utfordringer og uklarhet knyttet til Koronaviruset. I tiden fremover må vi sammen gjøre alt vi kan for å dempe videre spredning. Vi følger myndighetens råd og gjør det vi kan for å bidra i en viktig nasjonal dugnad.

Samtidig har vi mange spennende prosesser på gang i forbindelse med det planlagte vindprosjektet i Birkenes. Vi vil holde trykket oppe så godt det lar seg gjøre, og gjør alt vi kan for å overholde aktiviteter og fremdrift. Flere større anbudsprosesser planlegges i tiden fremover, og vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at lokale og regionale bedrifter vinner kontrakter.

For å redusere risiko blir flest mulig arbeidsmøter gjennomført på Skype/telefon. Større møter og samlinger utsettes til situasjonen er nærmere avklart. Ta gjerne direkte kontakt med noen av oss i arbeidsgruppa for nærmere informasjon eller bistand i pågående prosesser!

Arbeidsgruppe: 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland