Vind i media

I 2020 har det vært mye fokus på vindkraft i regionale og nasjonale medier. I Vindmuligheter har vi også hatt mye fokus på hvordan vi kan synliggjøre at utbygging av vindkraft betyr mye for arbeidsplasser og verdiskapning hos lokale og regionale bedrifter på Agder. Bare i det planlagte prosjektet i Birkenes har vi en målsetting om at 300-400 millioner, av total prosjektverdi rundt 1 milliard, skal lande hos det lokale næringslivet. Dette betyr mye for mange av våre medlemsbedrifter!  Gjennom de siste par årene har det også vært en rekke medieoppslag som på ulike måter angår vårt arbeid i Vindmuligheter. Her er noen eksempler på slike oppslag:

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland