Nye muligheter for Global Onsite

Med utgangspunkt i hovedkontoret i Birkenes tilbyr Global Onsite avanserte tekniske løsninger til internasjonale og nasjonale kunder. Nå ser selskapet nye muligheter innen vindkraft, og melder seg derfor inn i Vindmuligheter. Det planlagte vindprosjektet i Birkenes, og fremtidige prosjekter andre steder, kan åpne nye muligheter for Global Onsite som i dag har 11 ansatte i Birkenes.

Global Onsite jobber både til havs og på landbaserte prosjekter, med blant annet montasje og service knyttet til hydrauliske slanger, akkumulatorer og flushing. Så langt har selskapet jobbet mye inn mot olje- og gassnæringen med prosjekter over hele verden. I tiden fremover vil det også være spennende muligheter i Norge, blant annet knyttet til fiskeoppdrett og vindkraft til lands og til havs. Les mer..  

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland