Utbyggerbesøk i Oddeheia

Hva er status i forbindelse med E.ONs vindsatsing i Birkenes per september 2019? 20 personer jobber nå på høytrykk med prosjektet. Flere delegasjoner fra E.ON har befart opp og i mente Bjelkeberg og Oddeheia. I planarbeidet inngår valg av trase inn til to områdene, plassering av selve vindmøllene og å finne mulig løsning på å komme over Tovdalselva. Under leverandørmøtet – torsdag 26. september – vil prosjektleder Kjell Rune Nakkestad gi en løypemelding på vegne av E.ON.

Site Visit fra EON. Bildet er tatt på Oddeheia på Trailbanen
Fra venstre: Per Brännström, Rüdiger Marquardt, Marta Carroza Diaz, Daniel Nilsson, Martin Westin
(Foto: Kjell Rune Nakkestad)

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland