Graving for arkeologiske undersøkelser

Normann Hovstad (32) og John Wik (44) kan smile lurt. Hovstad & Wik Entreprenør AS har fått sitt første arbeidsoppdrag med RWEs (tidligere E.ON) vindsatsing i Birkenes. Jobben er graving i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Det blir utført på steder hvor tilkomstveger til Bjelkeberg og Oddehei kan komme. Det er ved Tjærestrøm, Senumstad og Væting. De arkeologiske undersøkelsene ledes av representanter fra Aust-Agder Fylkeskommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland