Studietur om stålfundamenter

Mandag 22.02. var en gruppe fra Vindmuligheter på tur til Lindesnes vindkraftverk. Målet var å lære mer om turbinfundamenter i stål. RWE har besluttet å benytte en slik løsning i det planlagte vindkraftverket i Birkenes. Vindmuligheter jobber for å få frem et best mulig lokalt tilbud på leveransen, gjennom et godt team av lokale og regionale leverandører.

På Lindesnes hadde vi et lærerikt møte med Tor Helge Kjellby. Han er en av utviklerne bak Rock Adapter, et ledende norsk konsept for vindturbinfundamenter i stål. Løsningen er blant annet brukt på vindturbinene på Lindesnes. Dermed ble denne turen en god anledning til å lære mer om løsningen og se hvordan stålfundamenter fungerer i praksis. En slik løsning gir blant annet vesentlig mindre naturinngrep enn den tradisjonelle metoden med store betongfundamenter. Fra Vindmuligheter deltok representanter fra Koab, Stål-Consult og Rett AS ved TT anlegg og Repstad anlegg. Til sammen utgjør disse et solid lag for å dekke alle deler av verdikjeden i et attraktivt og konkurransedyktig lokalt tilbud på stålfundamenter. Sammen vil aktørene nå jobbe videre med å konkretisere en løsning med størst mulig bidrag fra lokale og regionale bedrifter.

Om vår lokale gruppe vinner kontrakten, kan det blant annet medføre en stor leveranse for Koab, som er en solid og tradisjonsrik bedrift i Birkenes. I tillegg til den innledende leveransen, kan det bli videre oppdrag knyttet til drift og vedlikehold gjennom hele driftstiden på 30 år. Leveranse av stålfundamenter er dermed et godt eksempel på et område der vindkraftutbyggingen kan få stor betydning for det lokale næringslivet.

   

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland