Stort engasjement på dialogmøte

– Å gi opp nå er som å sykle fra Kristiansand til Hovden, og ikke orke den siste bakken opp til hotellet. Dette var et av mange engasjerte utsagn i dialogmøtet med næringsaktører og politikere hos Aanesland fabrikker 31.08.20. Vindmuligheter tok initiativ til et møte for å tydeliggjøre hvor stor betydning vindprosjektet har for næringsliv og lokalsamfunnet i Birkenes. Nå er prosjektet avhengig av at politikerne stiller seg positive til RWE sin søknad om minst 1 års forlengelse. RWE trenger 2 års byggetid for å realisere prosjektet, dette har hele tiden vært en grunnleggende forutsetning. Gjennom flere år har næringsdrivende og andre brukt mye tid og ressurser for å sikre flest mulig positive ringvirkninger av et vindprosjekt. Nå står de sammen for å sikre at prosjektet blir realisert. I møtet deltok blant annet representanter for 3B Fibreglass, Aanesland fabrikker, Repstad Anlegg, TT anlegg, Birkeland elektro, Horisonten, lokale grunneiere og ildsjeler fra Engesland. Alle er opptatt av å sikre et stort prosjekt som vil gi mange arbeidsplasser og store positive ringvirkninger for hele Birkenes.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland