Spørsmål og svar om vindkraft på land

Regjeringen har lagt ut en oppdatert oversikt over de vanligste spørsmålene om vindkraft på land og stortingsmeldingen Meld. St. 28 (2019-2020). KLIKK HER.

Vindmuligheter mener at dette er en god oversikt med balanserte svar på mange aktuelle spørsmål.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland