Signert avtale for lokal verdiskaping

Torsdag 13. januar signerte en rekke aktører en formålsavtale for vekst og verdiskaping knyttet til vindprosjektet i Birkenes. Signeringen markerer en ny milepæl i arbeidet med å realisere Oddeheia og Bjelkeberg Vindkraftverk.  

Avtalen bekrefter også at det nå er gjort avtaler som gjør det mulig å nå Vindmuligheters mål om at mer enn 300 millioner av en totalinvestering på 1000 millioner skal gå til lokale og regionale næringsaktører. Dermed er dette også en viktig milepæl for det gode samarbeidet i Vindmuligheter.

I det videre arbeidet vil Vindmuligheter ta et tydelig ansvar for å få på plass en best mulig løsning for lokale leveranser av Andre tjenester. I praksis betyr dette alle type varer og tjenester som hovedleverandørene ønsker å kjøpe lokalt, f.eks. overnatting, mat, servicetjenester, lager, vedlikehold, transport o.s.v. Vi kan nå informere om at Aanesland vil ta et overordnet ansvar som kontaktpunkt og koordinator for Andre tjenester. Dette betyr også at de gamle fabrikklokalene til Aanesland kan brukes som lager, kontor mv. Nærmere informasjon om rammer, ansvarsfordeling og aktuelle tjenestebehov vil komme når rammer og behov for utbyggingsprosjektet er nærmere avklart.

Fra venstre: Haakon Alfstad (Magnora), Bernt Olav Holen (Repstad Anlegg), Jim-Henrik Endseth (Hitachi Energi), Kristian Råmunddal (Vindmuligheter/Business Region Kristiansand), Kjell Rune Nakkestad (RWE), Eirik Spilling (TT anlegg), Stian Nilsen (Oneco). Foto: Jan Oddvar Eide, FVN.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland