Samarbeid om tretårn

Representanter fra Aanesland har hatt møte med RWE i Tyskland om muligheten for å bygge vindmølletårn i tre, dermed har utviklingsarbeidet kommet et skritt videre.  

Etter flere års målrettet arbeid er vi nå i direkte dialog med utbyggings- og innovasjonsavdelingen hos RWE. De viser stor interesse for vår foreslåtte løsning for vindmølletårn i tre, sier Gunnar Adolf Aanesland. Denne uka hadde representanter fra Aanesland et innledende møte med sentrale kontaktpersoner i RWE-konsernet. De er opptatt av å komme frem til enda mer bærekraftige og klimavennlige løsninger, og synes det ville være spennende å bidra til utvikling av vindmølletårn i tre.  I månedene fremover skal partnerne sammen se på muligheter for å realisere et fullskala pilottårn i tre i tilknytning til den planlagte utbyggingen i Birkenes kommune.

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland