Til RWE i Malmø

Representanter fra Vindmuligheter har vært på besøk hos RWE i Malmø. Der traff vi prosjektledelsen for utbyggingsprosjektet i Birkenes, og fikk oppdatert informasjon om prosjektet og viktige prioriteringer i tiden fremover. 

Arild Tveide og Kristian Råmunddal informerte om status for Vindmuligheter og partnerskapet av lokale og regionale bedrifter som nå står klare til å tilby sine tjenester i Birkenes. RWE er godt fornøyd med at det finnes et stort spekter av lokale leverandører på mange ulike områder, som er enkelt tilgjengelig via leverandørlisten på vindmuligheter.no. Prosjektledelsen kunne bekrefte at det nå jobbes aktivt med klargjøring av anbudsprosesser på flere områder. Avklaring og konkretisering av leverandører vil være viktig i tiden frem mot investeringsbeslutning sommeren 2020.  Det ble også informert om pågående prosesser knyttet til infrastruktur til utbyggingsområdet, samarbeidsavtale med kommunen og lignende. Det er mye som skal på plass i løpet av våren.

Foto: Arild Tveide

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland