RWE gjør klart for start

En delegasjon fra RWE brukte de første dagene i mars til en «site-visit» til de planlagte utbyggingsområdene i Oddeheia og Bjelkeberg. Sammen med med fagfolk fra Agder fylkeskommune, grunneiere og næringsaktører ble det gjort nye avklaringer  knyttet til veitraseer, broalternativer og andre praktiske forhold. RWE benyttet også anledningen til å treffe ordfører Gyro Heia og representanter fra Vindmuligheter. RWE er nå i full sving med den konkrete planleggingen av prosjektet, og vil legge ut anbud på flere delleveranser i tiden fremover.

 

 

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland