Rigget for regional utvikling

 

Vindmuligheter samarbeider tett med Business Region Kristiansand om drift og utvikling av vindsatsingen. Arild Tveide og Kristian Råmunddal er begge tilknyttet Business Region Kristiansand og bidrar også i andre utviklingsprosjekter i Kristiansandsregionen. Samarbeid med en regional utviklingsaktør gir Vindmuligheter en regional plattform helt fra start, og gir gode muligheter for videre utvikling på og utenfor Agder.

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. ​Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet.  Mer informasjon

Foto: F.v. Geir Haugum (BrKRS) og Kjell Rune Nakkestad (RWE)

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland