Råd til å si nei?

Et nei til vindkraft vil være århundrets dyreste nei i Birkenes!

Har kommunen råd til å si nei til vindkraft?  Les vår annonse fra Birkenesavisa 09.06.21:  Annonse-Birkenesavisa

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland