Birkenes

Olje- og energidepartementet har gitt E.ON/RWE konsesjon til utbygging og drift av 21 vindturbiner på Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes kommune (21.12.18.). Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på inntil 85 megawatt

Prosjektet kan gi en årlig produksjon tilsvarende årsforbruket til om lag 14.500 husstander. Investeringsbeslutning skal tas i juni 2020. Turbinene skal være i drift innen 31.12.2021.

Birkenes kommune og E.ON/RWE har inngått en samarbeidsavtale med felles mål om størst mulig lokal verdiskapning knyttet til utbyggingsprosjektet. Som følge av dette har utbygger, kommunen og Birkenes Næringsforum sammen etablert  Vindmuligheter. Målet er at minst 300 millioner av en antatt totalinvestering på 800 millioner skal gå til lokale og regionale næringsaktører. I tillegg forventes betydelig lokal verdiskaping knyttet til drift i konsesjonsperioden på 25 år. 90% av alle driftsrelaterte oppgaver skal kunne tilbys av lokale leverandører. I andre utbygginger beregnes drift til en verdi av 10-15% av årlig omsetning i vindkraftverkene. 

Birkenes kommune og E.ON/RWE har inngått en samarbeidsavtale med felles mål om størst mulig lokal verdiskapning knyttet til utbyggingsprosjektet. Som følge av dette har utbygger, kommunen og Birkenes Næringsforum sammen etablert  Vindmuligheter. Målet er at minst 300 millioner av en antatt totalinvestering på 800 millioner skal gå til lokale og regionale næringsaktører. 

Les mer

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland