Positive signaler om økte inntekter!

Fra 2022 kan det bli økte inntekter til kommuner med vindkraft. Regjeringen ønsker å innføre en ny produksjonsavgift på vindkraftverk. Dette er et positivt signal til Birkenes og andre kommuner med eksisterende eller planlagte vindkraftanlegg.

Avgiften skal fordeles til vertskommunene og gi større økonomisk forutsigbarhet til de aktuelle kommunene. Den nye avgiften er planlagt som en særavgift og vil trolig bli utformet etter en lignende modell som benyttes for vannkraftverk. I så fall er det sannsynlig med en avgift i størrelsesorden vel 1 øre for hver produserte kilowattimer (kWh). Dette vil bety minst 3 millioner i økte inntekter pr. år for Birkenes kommune. Dette kommer i tillegg til allerede budsjetterte inntekter fra vindprosjektet i form av eiendomsskatt, som er i størrelsesorden 5 millioner pr. år. Det legges opp til at avgiften skal omfatte både eksisterende og nye vindkraftverk og gjøres gjeldene 1.1.2022. Regjeringen vil jobbe videre med konkret utforming av avgiften frem mot statsbudsjettet for 2022. Forslag til regelverk vil bli sendt på høring når dette er klart. Vindmuligheter ser dette som en god nyhet for det planlagte utbyggingsprosjektet i Birkenes. Med Regjeringens tydelige signaler om økte inntekter, bør alt ligge til rette for en god politisk behandling i juni og påfølgende investeringsbeslutning fra RWE. Vi ser frem til å følge prosjektet videre!

Se link til Regjeringen infoside:

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland