Om oss

Om oss

Attraktive forretningsmuligheter knyttet til vindkraft!

Vindmuligheter er et nettverks- og utviklingsselskap for aktører på Agder som ønsker å realisere forretningsmuligheter knyttet til vindkraft til lands og til havs.

Vindmuligheter startet som et prosjekt i regi av av Birkenes næringsforum, Birkenes kommune og E.ON, i forbindelse med E.ONs planlagte utbygging på Bjelkeberget og Oddeheia i Birkenes kommune. Formålet med prosjektet var å sikre mest mulig lokal verdiskaping i tilknytning til dette prosjektet. Hvordan legge til rette for at flest mulig lokale og regionale næringsaktører får kontrakter og inntekter knyttet til et utbyggingsprosjekt.

Senere har prosjektet fått et regionalt perspektiv, muliggjort gjennom samarbeid med Innovasjon Norge. Den langsiktige ambisjonen er å utvikle en regional næringsklynge for næringsaktører som ønsker å posisjonere seg for forretningsmuligheter knyttet til vindkraftutbygging, til lands og til havs, i og utenfor Agder.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland