Olje- og energiministeren er positiv til tretårn

Med tretårn fra Aanesland kan vi bygge enda mer klimavennlige vindparker med mindre naturinngrep. Dette var hovedbudskapet tirsdag 25.02., da Olje- og energiminister Tina Bru (H) møtte representanter fra Aanesland limtre, Vindmuligheter og Birkenes kommune. Etter positive møter med utviklingsavdelingen til RWE, arbeides det videre med å sikre nasjonal støtte til prosjektet. Olje- og energiministeren viste stor interesse for planene, og vil bidra til videre positiv behandling på nasjonalt nivå. Prosjektet har allerede solid støtte fra Agder fylkeskommune og Birkenes kommune. Dermed er Aanesland og partnere et nytt skritt videre mot realisering av et første pilottårn i forbindelse med utbyggingsprosjektet til RWE i Birkenes.

F.v: Kjell Rune Nakkestad, Tina Bru, Gunnar Adolf Aanesland, Gyro Heia, Arild Tveide

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland