Mulighet for tretårn hos Stoveland

Et fullskala pilottårn i tre kan plasseres på eiendommen til Stoveland gård, i nærheten av det planlagte utbyggingsområdet på Oddeheia. Dette ble klart på en befaring 13.08. med representanter fra Aanesland, RWE, Birkenes kommune, Vindmuligheter og Stoveland gård.

Aanesland Fabrikker er stadig nærmere en løsning for realisering av pilot for et fullskala vindmølletårn i tre. Tidligere i år hadde Aanesland et vellykket møte med forsknings- og utviklingsavdelingen til RWE i Tyskland. RWE har tro på løsningen fra Aanesland, og vil derfor gjerne bidra til realisering av et 140 meter høyt tretårn i forbindelse med utbyggingen i Birkenes. Senere har både NVE, Olje- og energidepartementet, Agder fylkeskommune og Birkenes kommune støttet opp under prosjektet. Dette vil være et viktig bidrag til nye bærekraftige løsninger for vindnæringen, og regional næringsutvikling på Agder.

For å dokumentere soliditet og effekt av et vindmølletårn i tre, er det nødvendig å realisere en fullskala pilot. Et slikt fullskala pilotprosjekt er ikke gjennomført noe sted tidligere. Dette kan bli starten på et nytt og bærekraftig tårnkonsept i tre som kan selges til mange nye vindprosjekter, i og utenfor Norge, i årene fremover. Tretårn har også mange fordeler i fremtidige vindprosjekter til havs. – Vår tårnløsning er den desidert beste for miljøregnskapet, sier Gunnar Adolf Aanesland. Ett tretårn alene vil spare miljøet for 1700 tonn med CO2 i produksjon og fremstilling! I tillegg vil et tretårn binde 400 tonn CO2 bare med å stå der. Ingen tårnprodusenter har noensinne vært i nærheten av slike miljøbesparelser.

I første omgang er det altså snakk om å bygge ett pilottårn i tre. Om prosjektet lykkes, kan det gi betydelige ringvirkninger for både skognæringen, tømmertransport, sagbruk, limtreproduksjon og lokale snekkere og montører. Ett enkelt tretårn består av flere hundre kubikkmeter treverk, 100-200 tonn med stål og flere dagers montasje for lokale montasjelag. Et pilotprosjekt i Birkenes kan på sikt føre til salg av et større antall tårn hvert år og gi mye arbeid for mange i årene fremover. Om dette blir vellykket, kan neste skritt være å selge inn tretårn fra Birkenes til nye vindparker, både til lands og til havs, i og utenfor Norge.

I månedene fremover fortsetter arbeidet med å søke om nødvendige tillatelser fra blant annet NVE og Birkenes kommune.

Representanter fra Aanesland, Stoveland gård, RWE, Vindmuligheter og Birkenes kommune på befaring

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland