Mer enn 300 millioner til lokale!

Vindmuligheter har hatt et ambisiøst mål om at utbyggingen i Birkenes skal gi 300 millioner kroner til lokalt og regionalt næringsliv. Basert på kunngjøringen fra RWE 11.06.21, ser det nå ut til at beløpet blir enda høyere! Dette betyr at næringsmulighetene som en utbygging kan gi for lokalt og regionalt næringsliv ikke lenger bare er en fjern drøm. 

Helt siden oppstarten i 2017 har leverandørnettverket Vindmuligheter jobbet målrettet for å sikre flest mulig oppdrag for lokale bedrifter i forbindelse med den planlagte utbyggingen av vindkraftanlegget på Oddeheia og Bjelkeberget. Fredag 11.06.21. informerte RWE om hvem som er valgt som leverandører til utbyggingen, og det er næringsaktørene med mest lokalt innhold som har vunnet frem. Infoskriv RWE

Utbyggingen vil også gi næringsaktivitet på lang sikt. En rekke lokale bedrifter vil nyte godt av oppdrag knyttet til drift og vedlikehold gjennom hele konsesjonsperioden på 30 år. Men kanskje enda viktigere på lang sikt er det at vi gjennom denne utbyggingen vil bygge opp ny kompetanse, erfaring og referanser som gjør at vi kan posisjonere oss for å skape nye lokale næringsmuligheter i fremtiden – det være seg tretårn til andre vindparker eller andre markeder og produkter i skjærings-punktet mellom trearbeid, tre/stålkonstruksjon, fornybar energi og grønne markeder.

Fredagens nyhet viser at den systematisk og harde jobbingen som Vindmuligheter, og våre medlemmer og støttespillere har levert over tid gir resultater.

Nå er det opp til våre lokale politikere. Vi håper og tror at de ser hvor mye dette kan bety for
lokalt og regionalt næringsliv på kort og lang sikt og ikke «frarøver» oss disse mulighetene helt på oppløpssida.

Representanter fra Repstad anlegg, TT anlegg, OneCo, Hitatchi ABB, OneCo, Koab, 3B, Engesland handel, Røyland gård med flere. Dette er bare noen eksempler på bedrifter og arbeidstakere som vil få oppdrag knyttet til den planlagte utbyggingen i Birkenes.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland