Nye lokaler for Vindmuligheter

Fra nyttår flytter Vindmuligheter inn i nyoppussede kontorlokaler på Strøget i Birkeland sentrum. Her blir det felles kontor og samarbeidsmuligheter for aktører som Vindmuligheter, RWE, Birkenes næringsforum og andre lokale/regionale næringsaktører. Vi ser frem til å få en tydeligere tilstedeværelse lokalt i Birkenes! Vi ser frem til åpning av «Næringskontoret» i januar!

Lars Husaas (Scanflex) og Kjetil Windsland (Windsland bygg) diskuterer mulige løsninger.

Foto: Arild Tveide

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland