Mat, overnatting og andre tjenester

Mat og overnatting: Les mer her

Andre varer og tjenester – BIFAS ordner alt dere trenger
BIFAS tilbyr en lokal løsning for Facility Services for utbyggingen i Oddeheia og Bjelkeberg. Vi kan raskt ordne med lokale-/regionale løsninger på de aller fleste behov og forespørsler som dukker opp underveis i utbyggingsprosjektet. Eksempler på leveranser kan være:

 • Mat og overnatting: klikk for mer informasjon
 • Vaktmestertjenester/vedlikehold 
 • Verkstedtjenester 
 • Dekk, maskindeler
 • Småleveranser, deler, utstyr mv. 
 • Brøyting 
 • Vakthold  
 • Veivedlikehold
 • Strøsand og lignende 
 • Drivstoff, olje, slitedeler
 • Taxi, minibuss, budbil, varetransport
 • Lifter og heisekraner 
 • Elektronikk, mobiltelefoner, utstyr  
 • Helsetjenester
 • Apotek, fysioterapeut, kiropraktor 
 • Trening, fritid, turmuligheter 
 • Restauranter, utesteder, kulturtilbud 
 • Kommunikasjon, skilting, trykkeri
 • Og mye annet… 

Ta gjerne kontakt for konkrete forespørsler og tilbud!  

Kontaktperson:
Kjell Arild Iglebæk
E-post: k-arilig@outlook.com
Telefon: 934 68 436 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland