Leverandørguide

Leverandørguide

Lokale og regionale leverandører

Vindmuligheter ønsker å synliggjøre lokale og regionale aktører som ønsker å være bidragsytere i alle faser og deler av et vindutbyggingsprosjekt. Ta direkte kontakt med den aktuelle leverandøren for mer informasjon om deres kompetanse og erfaring.

 • Business Region Kristiansand

  Kontaktperson
  Geir Askvik Haugum

  Telefon
  00 47 971 71 885

  Epost
  Geir.Askvik.Haugum@kristiansand.kommune.no

  Hva kan vi tilby
  Næringsutvikling, administrasjon

 • Duben AS

  Betongarbeid, forskaling, armering, sveis mv. Utførelse at alle typer betongkonstruksjoner.

  Kontaktperson: Miroslav Janicek

  Tlf: +47 948 59 949

  E-post: janicek.mira@gmail.com

   

 • Duben AS

  Concrete work, formwork, reinforcement, welding etc. Construction of all types of concrete structures.

  Contact: Miroslav Janicek

  Tel: +47 948 59 949

  Email: janicek.mira@gmail.com

 • Edb Invest AS

  Kontaktperson
  Tor Edvind Dahle

  Telefon
  00 47 900 95 144

  Epost

  Hva kan vi tilby
  Eiendomsutvikling

 • Edb Invest AS

  Contact
  Tor Edvind Dahle

  Phone
  00 47 900 95 144

  E-mail

  What we can offer
  Property Development

 • Engesland Handel AS

  Kontaktperson
  Martin Huismann

  Telefon
  00 47 941 69 010

  Epost
  mthuisman@gmail.com

  Hva kan vi tilby
  Dagligvare

 • Engeslandtunet SA

  Kontaktperson
  Trond Eirik Jaabæk

  Telefon
  00 47 980 24 659

  Epost
  tejaabaek@gmail.com

  Hva kan vi tilby
  Utviklingsområde

 • Fidje Utleie

  Kontaktperson
  Thorbjørn Fidje

  Telefon
  00 47 454 25 350

  Epost
  thorbjornfidje@hotmail.com

  Hva kan vi tilby
  hus for utleie, 5 soverom, kjøkken/bad (ferdig i vinter) Mellom Oddeheia og Bjelkeberg, lagringsplass på jorder

 • Flaa kran og transport as

  Kontaktperson
  Kristen Flaa

  Telefon

  00 47 915 63 655

  Epost

  post@flaakran.no

  Hva kan vi tilby
  kran- og transporttjenester

 • Folkehøgskolen Sørlandet

  Kontaktperson
  Geir Reinertsen

  Telefon
  00 47 404 07 717

  Epost
  rektor@fhssorlandet.no

  Hva kan vi tilby
  Catering, bespisning, annet samarbeid

 • Foss fabrikker

  Kontaktperson
  Tone Foss

  Telefon
  913 73 969

  Epost
  toneby@foss-bad.no

  Hva kan vi tilby
  baderom, innredning

 • Frukt & Betong AS

  Kontaktperson
  Einar Kolstad

  Telefon
  00 47 915 48 658

  Epost
  einar@vooray.no

  Hva kan vi tilby
  Diverse tjenester?

 • Frukt & Betong AS

  Contact
  Einar Kolstad

  Phone
  00 47 915 48 658

  E-mail
  einar@vooray.no

  What we can offer
  div. services

 • Global Onsite

  Kontaktperson
  Tom Einar Jacobsen

  Telefon
  954 62 392

  Epost
  tomeinar.jacobsen@globalonsite.no

  Hva kan vi tilby
  Hydrauliske slanger, akkumulatorer, flushing, service, vedlikehold

 • Grunneierrepresentant

  Kontaktperson
  Per Erik Stoveland

  Telefon
  00 47 913 10 755

  Epost
  pldm@online.no

  Hva kan vi tilby
  Grunneier, lokaler, overnatting o.l.

 • Hagestad hytteutleie

  Kontaktperson
  Eva Svendsen

  Telefon
  00 47 37 27 70 14

  Epost
  post@hagestadhytteutleie.com

  Hva kan vi tilby
  Overnatting

 • Herefoss Bruk

  Kontaktperson
  Geir/Siv Landås

  Telefon
  00 47 954 50 629

  Epost
  gelandaa@online.no

  Hva kan vi tilby
  Bilverksted, maskiner, teknisk

 • Horisonten Lillesand

  Kontaktperson
  Geir Figenschau

  Telefon
  00 47 911 60 092

  Epost
  geir@horisonten.no

  Hva kan vi tilby
  Servering, catering, overnatting (15 rom på Horisonten)

 • Hovstad Maskin

  Kontaktperson
  Normann Hovstad

  Telefon
  00 47 980 30 699

  Epost
  normann@hovstadmaskin.no

  Hva kan vi tilby
  Gravemaskiner og lastebiler

 • Iveland Anlegg AS

  Kontaktperson
  Lars Gunnar Retterholt

  Telefon
  00 47 915 85 000

  Epost
  lg@ivelandanlegg.no

  Hva kan vi tilby
  Gravemaskiner og lastebiler

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland