Innmelding

Foreningen Vindmuligheter er åpen for bedrifter som ønsker å posisjonere seg for leveranser knyttet til vindkraftutbygging. Medlemskap gir mulighet til å delta aktivt i felles vurdering av leveransemuligheter, prosjektgrupper og konkrete tilbud. Våre medlemsbedrifter blir også profilert på nettsiden og i andre kanaler. Vi anbefaler medlemskap til alle som aktivt ønsker å tilby sine tjenester i aktuelle utbyggingsprosjekter. Velkommen som medlem i Foreningen Vindmuligheter!


Medlemskontingent (eks.mva.):

  • Bedrifter over 50 ansatte: kr. 15 000,- pr. år.
  • Bedrifter 10-49 ansatte: kr. 5 000,- pr. år.
  • Bedrifter under 10 ansatte: kr. 2 500-, pr. år

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland