Informasjonskampanjen "Vindkraft nå" gir gode argumenter for hvorfor vindkraft er en del av løsningen for å løse klimakrisen.

Alt nå ser vi klimaendringene, også i Norge. Klimakrisen er en energikrise. Det som må til for å redusere utslippene er at fossil energi som olje, kull og gass blir erstattet av fornybar energi som vind, vann og sol - samtidig som vi reduserer energibruken. Vinden som blåser i Norge, gjør vindkraft til et billig og effektivt klimatiltak. Utbygging av vindkraft i Norge vil gi lavere strømpriser, økte skattinntekter og viktigst av alt; reduserte klimagassutslipp.

Mens det lenge har blitt bygget ut vindkraft i Europa, er det først de siste årene at norske politikere har ønsket mer utbygging. Det har ført til en opphetet debatt som dessverre også er preget av mye feilinformasjon. Norsk vind har tatt initiativ til kampanjen «Vindkraft Nå» som bidrar med nyttig informasjon inn i debatten. Vi har fått mulighet til å videreformidle informasjonen til lesere på vindmuligheter.no.

Kampanjen ønsker å bidra til at debatten om energi i større grad handler om hvordan vi skal klare å nå klimamålene. Utgangspunktet er året 2030. FN har slått fast at de globale utslippene må halveres innen det året, dersom vi vil unngå de verste klimaendringene. Det er nå under 11 år til Norge skal ha kuttet utslippene med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Det er en kjensgjerning at det ikke har skjedd mye til nå.

Som nasjon er det dit vi skal. Til 2030 med reduserte utslipp. Det er ikke mulig uten å bygge ut mer fornybar energi. Elektriske kjøretøy trenger strøm. En ren industri må ha ren energi. Et lavutslippssamfunn er uoppnåelig uten større mengder fornybar energi. Vi er ikke blinde for at også vindkraft kommer med sine utfordringer. Når det bygges i naturen får det konsekvenser. Derfor er vi opptatt av å bygge ut skånsomt, med respekt for omgivelsene og dyrelivet. Det har vi lyktes med, og det må vi lykkes med. Hvis det ikke kom med en kostnad å redde kloden fra klimaendringene, ville det blitt gjort for lenge siden. Nå er vi på etterskudd. Vi må være villige til å prioritere klima nå. Før det er for sent.

Les mer...

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland