Hva vil RWE forvente fra lokale leverandører?

Representanter fra mange ulike lokale bedrifter var med på arbeidsmøte om lokale leveranser. I møtet fikk deltakerne en rekke praktiske tips om aktuelle forventninger og krav til bedrifter som ønsker å levere tilbud knyttet til en videre vindkraftutbygging i Birkenes.  

Det forventes at RWE vil gå ut med større anbud for prosjektet i Birkenes i løpet av de nærmeste månedene. Når anbudene kommer ut, vil det i første omgang være behov innen infrastruktur og elektromekaniske leveranser. Ut i fra tidligere erfaringer fra lignende prosjekter fortalte Rett 2020 (Repstad og TT Anlegg) og Oneco om hva som kan forventes fra bedrifter som ønsker å komme i posisjon til å levere til RWE. I en videre presentasjon av prosjektstatus, bekreftet RWE at en anbudsprosess vil ha mye fokus på nettopp slike forhold som ble nevnt av Rett2020 og OneCo.

RWE er et stort europeisk konsern som ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Klima og bærekraft er derfor helt sentralt i alle deres anbudsprosesser. OneCo nevnte følgende eksempler på hva dette kan bety i av forventninger og krav i tilbudsfasen;

 • Maskiner bør/må ha «steg 5» motorteknologi
 • Lastebiler med motorteknologi etter «Euro 6» norm
 • Maskiner og lastebiler kjøres på biodrivstoff
 • Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje hvor dette er mulig
 • Plusspoeng for «null-utslipp» maskiner og utstyr
 • Revisjon og gjennomgang av HMS/KS system
 • Hovedentreprenør (HE) må være ISO 9001 og 14001
 • Tilbudsdokumenter og kommunikasjon med byggherren på engelsk/tysk
 • Dokumentasjon på gyldige avtaler for OTP og forsikringer
 • Avfallsplan og full kildesortering

RWE har også markedsledende fokus på helse-, miljø-, og sikkerhet i sine utbyggingsprosjekter. I praksis kan dette f.eks. bety;

 • HMS vil være høyeste prioritet for RWE gjennom prosjektet
 • Tett oppfølgning og tilstedeværelse
 • Konkrete krav vi kan forvente
 • HMS forpliktelser gjort i kontrakt/tilbud vil bli fulgt opp
 • Alle leverandører til HE som skal jobbe på prosjektet må godkjennes av RWE i forkant av oppstart
 • Full verneutrustning vil bli påkrevd; Hansker, briller, hjelm, vernesko, synlighetstøy
 • Hyppige oppfølgingsmøter/samordningsmøter for å sikre HMS i prosjektet samtidig som fremdriften opprettholdes
 • Finansiell soliditet og etterlevelse av regler må dokumenteres før faktura kan sendes

Vindmuligheter vil følge opp med 2-3 tema-/kurskvelder med enda mer spisset fokus på HMS, forventninger og kartlegging av mulige lokale leveransemuligheter.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland