Hjørnesteinsbedrift med vindfokus

30% av vindmøllene som bygges i Europa har glassfiber fra 3B på Birkeland, og 70% av produksjonen fra 3B er knyttet til vind. Birkenes kommune har dermed en hjørnesteinsbedrift med 200 arbeidsplasser som er direkte knyttet til vindkraft. For 3B betyr det veldig mye at RWE får til et godt utbyggingsprosjekt i Birkenes, med glassfiber fra den lokale fabrikken. I tillegg til den direkte verdiskapningen i prosjektet, vil dette gi mye positiv oppmerksomhet for 3B i forhold til andre fremtidige utbyggingsprosjekter i og utenfor Norge.

Vindkraftens betydning for 3B var et av flere viktige temaer som ble løftet da blant annet ordfører Gyro Heia (SP), og Bjørn Tore Hovland (SP) besøkte 3B Fibreglass 06.01.20. Det nye kommunestyret har etablert et eget utvalg for nærings-, steds- og samfunnsutvikling. I møtet hos 3B fikk politikerne viktig bakgrunnsinformasjon og innspill om hvilke saker som betyr aller mest for en av de største arbeidsgiverne i kommunen.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland