Full fart fremover!

Anbudsprosessen er like rundt hjørnet. Nå må alle lokale og regionale aktører som ønsker å gi tilbud til RWE gjøre seg klare til å starte prosessen!  

På ekstraordinært kommunestyremøte 03.02.21. gjorde Birkenes kommune vedtak som gir et godt grunnlag for videre målrettet samarbeid i Vindmuligheter. Vi skal sammen sikre flest mulig lokale kontrakter til det planlagte vindprosjektet i Birkenes!

Stortinget jobber med endrede rammebetingelser for vindkraft på land. Forslag til økonomiske endringene skal behandles i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2021. Det forventes at  kommunens inntekstpotensiale knyttet til vindkraft vil bli forbedret. Kommunestyret vil dermed vente til det reviderte statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, før de tar stilling til hvorvidt kommunen ønsker å gi sin anbefaling til utsatt frist på idriftsettelse av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. Vedtak 030221

RWE og Magnora forventer at Stortingsbehandlingen vil gi positive utslag for prosjektet i Birkenes, og at sannsynligheten for realisering av prosjektet nå er ytterligere styrket. Siden i fjor høst har et team på over 30 personer i RWE jobbet målrettet for å gjøre alt klart til å starte anbudsprosessen. Dette arbeidet blir nå intensivert, slik at prosessen kan startes så fort som mulig. Målet er å ha alle kontrakter på plass før sommeren, slik at RWE er klar til å starte byggingen når alle nødvendige politiske vedtak er gjort.

Vindmuligheter vil nå jobbe enda mer målrettet med å knytte sammen mulig aktører som sammen kan sikre flest mulig gode lokale tilbud. Det er nå det gjelder!

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland