Er din bedrift klar til å skrive tilbud?

Nå er RWE er i full gang med å planlegge anbudsprosessen. Er din bedrift klar til å skrive tilbud? Etter viktige avklaringer i Birkenes kommunestyre 27.02., er RWE i full gang med å forberede anbudsprosessen for leveranser til Oddeheia og Bjelkeberg. Det skal gjøres avtaler om en rekke ulike leveranser før investeringsbeslutning sommeren 2020. Dermed vil det gå ut flere store og mindre anbudsforespørsler i løpet av de nærmeste månedene. Vindmuligheter oppfordrer alle som står på leverandørlisten til å følge godt med, og være klar til å gi tilbud på kort varsel. Styret og arbeidsgruppa i Vindmuligheter jobber nå målrettet på alle de 4 delområdene, for å sikre at flest mulig lokale og regionale bedrifter har best mulig sjanse til å nå frem med konkurransedyktige tilbud på store eller mindre deler av kontraktene?

  • Infrastruktur: Flere selskaper har allerede bidratt med prosjekteringsarbeid, graving knyttet til kulturminneavklaring mv. TT anlegg, Repstad og Aanesland har etablert et arbeidsfellesskap, for å stå bedre rustet til å gi tilbud på større kontrakter. Dette kan også gi muligheter for flere lokale aktører til å bidra med delleveranser. Vær klare til å gi tilbud om muligheten dukker opp!
  • Elektromekanisk: Tratec Agdermaskin, OneCo m.fl. er i tett dialog for å se på muligheter knyttet til elektromekaniske leveranser. Også her vil det være muligheter for flere til å melde sin interesse.
  • Turbinleveranse: Det er viktig at 3B Fibreglass blir leverandør av glassfiber til vindmøllene i Birkenes. Både 3B, kommunen og Vindmuligheter jobber aktivt for å få dette til. RWE er også positive til å bygge et pilottårn i tre, i samarbeid med Aanesland. I det siste er det gjennomført flere møter, bl.a. med olje- og energiministeren, for å få dette til. I tillegg kan det bli en rekke andre delleveranser for lokale leverandører knyttet til turbinleveransen. Noen av disse var på agendaen da RWE hadde «site-visit» i forrige uke.
  • Andre tjenester: RWE ønsker å kjøpe mest mulig lokalt når det gjelder tjenester som overnatting, mat, møtefasiliteter, lager, deler/utstyr, transport mv. Sammen med flere lokale bedrifter og privatpersoner jobber Vindmuligheter for å sy i sammen et best mulig lokalt tilbud. Her vil det bli leveransemuligheter for en rekke selskaper på vår leverandørliste.

Vi oppfordrer alle bedrifter på vår leverandørliste til å være klar til å skrive tilbud på aktuelle varer og tjenester. Vær forberedt på at hele eller deler av tilbudene må skrives på engelsk. På en del fagområder vil det også være krav om å legge ved nødvendige sertifiseringer, godkjenninger o.l.

Bli medlem i Foreningen Vindmuligheter!

En rekke lokale og regionale bedrifter har allerede meldt seg inn i Foreningen Vindmuligheter. Alle bedrifter som aktivt ønsker leveranser til vindprosjektet oppfordres til å bli medlemmer. Da blir din bedrift profilert på nettsiden, og er høyt oppe på prioriteringslisten når vi skal vurdere hva som finnes av mulige lokale leverandører på de ulike områdene. Din bedrift blir dermed med i et unikt nettverk. På sikt kan det også åpne seg muligheter for leveranser til nye prosjekter utenfor Birkenes.

Med flere engasjerte medlemsbedrifter kan vi sammen nå enda lengre i tiden fremover! Mer info om innmelding

Vi ser frem til mange spennende Vindmuligheter i tiden fremover!

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland