Besøk fra RWE

Representanter fra RWE hadde ett tett program da de var på besøk i Birkenes 13.02. For Vindmuligheter var det viktig å synliggjøre og løfte det gode samarbeidet med RWE. Dagen startet med befaring i utbyggingsområdene, og fortsatte med avklaringsmøte med Birkenes kommune. På ettermiddagen inviterte Vindmuligheter til møte med representanter fra næringslivet i vårt nye kontor i Birkeland sentrum. Her fikk RWE en oppdatert status om aktiviteten i Vindmuligheter. Vi fikk også en nyttig statusoppdatering fra RWE, og hyggelige tilbakemeldinger om samarbeidet med Vindmuligheter. Representanter fra 3B fibreglass, TT Anlegg, Repstad Anlegg, Birkenes Sparebank og trenæringen bidro med innlegg om vindsatsingens betydning. Møtet gav også nyttig bakgrunnsinformasjon for representanter fra kommunestyret som deltok i møtet. For bedriftene var det viktig å synliggjøre at samhandlingen med RWE allerede gir oppdrag og leveranser for mange, og at et videre samarbeid vil ha store positive ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland