Besøk fra Energi- og miljøkomiteen

Vindmuligheter var en av flere aktører som bidro i et orienteringsmøte med Lene Westgård Walle (H) og Gisle Meininger Saudland (FrP) fra Stortingets Energi og miljøkomité. Møtet ble avholdt 16. januar hos Business Region Kristiansand.

Kjell Rune Nakkestad fortalte om status for utbyggingsprosjektet til RWE i Birkenes. Vindmuligheter presentere aktiviteter som gjøres for å sikre mest mulig lokal verdiskaping. Ordfører Gyro Heia fortalte litt om hvordan et vindutbyggingsprosjekt oppleves fra kommunens side, og var tydelig på at det er ønskelig med større forutsigbarhet og mer igjen til lokalsamfunnet. Det burde være like attraktivt å være vindkraftkommune som vannkraftkommune. Stortingsrepresentantene fikk også høre mer om Gorines utbygging av en ny og bærekraftig fabrikk i Lillesand, med støtte fra Enova. Etter møtet, dro gjestene videre til Lista Vindkraftverk, for en nærmere orientering om den daglige driften av et vindkraftanlegg.

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland