Åpning av Birkenes Samskaping

Mandag 22. juni ble samhandlingskontoret Birkenes Samskaping åpnet, med besøkende fra Agder fylkeskommune, Birkenes kommune og det lokale næringslivet. Å få på plass en felles arena for samskaping og innovasjon har vært et mål helt siden prosjekt Vindmuligheter startet. Dermed var dette en viktig milepæl.

Åpningen ble markert med korte innlegg fra fylkesordfører Arne Thomassen, ordfører Gyro Heia, Kjell Rune Nakkestad fra RWE, Lars Husaas fra Agder tresenter, Mona Mortensen og Trygve Raen fra Vindmuligheter. Fordelene ved samskaping og samarbeid ble understreket gjennom en snorsammenknytning.

Birkenes Samskaping skal være et felles samhandlingskontor og møteplass for næringslivet i Birkenes. Her treffes Birkenes Næringsforum, RWE, Vindmuligheter, Agder Tresenter og andre som trenger møterom eller en kontorplass. Vi ønsker å skape en god arena for felles utvikling av prosjekter og aktiviteter for hele landsdelen. Birkenes Samskaping vil ha spesielt fokus på bærekraft, fornybar energi og innovative næringsprosjekter.

På sikt er målet at aktiviteteten i Birkenes Samskaping skal flyttes over i det store Samskapingssenteret som er under planlegging.

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland